ترجمه و شرح و تحقیق جواهر الکلام حدود و تعزیرات
66 بازدید
ناشر: حقوق اسلامی
نقش: مترجم
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 6
زبان : فارسی